Krogi zdravja

Krogi zdravja so se razvili iz japonskih krogov kvalitete (quality circles). Te so v šestdesetih letih vpeljali v proizvodne obrate, s čimer so dosegli, da so se zaposleni čutili osebno odgovorne za kvaliteto izdelkov, kar je imelo za posledico večjo konkurenčnost in ekonomsko rast države.