Analiza stanja/mesto postavitve kroga

Krogi zdravja se najbolj obrestujejo, če jih postavimo v okolje z največ težavami.

V Nemčiji delodajalci od delavskih zavarovalnic pridobijo podatke o bolniškem staležu, razlogih zanj (po diagnozah) in primerjavo z državnim povprečjem ali povprečjem v panogi. Pridobijo tudi podatek o invalidnosti v podjetju. Tako pridobljeni podatki so poenoteni in posledično enostavni za statistično obravnavo. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je pravilno interpretiranje izjemnega pomena. Kadar gre za manjša podjetja (težava varovanja osebnih podatkov) ali če podjetja nimajo pogodb z zdravstvenimi zavarovalnicami, si pomagajo tudi s podatki o fluktuaciji zaposlenih in BS, ki jih vodi kadrovska služba, s poročili obdobnih pregledov imenovanega zdravnika medicine dela ali vprašalnikov, ki jih lahko zaposleni izpolnijo (pri predstavitvah izsledkov moramo biti pozorni na varovanje osebnih podatkov). Tudi ocena tveganja ter podatek nesreč pri delu je še en izmed virov, na katere se lahko načrtovalec krogov nasloni. Vendar pa so ti podatki manj zgovorni ter težji za interpretacijo in spremljanje napredka delovanja krogov.