Delovanje krogov zdravja

Krogi zdravja so kontinuiran proces, čeprav je delovanje posameznega kroga časovno omejeno.

Člani se v razmaku 14 dni do enega meseca sestanejo na 8-10 srečanjih, ki trajajo od ene ure do maksimalno dveh ur, znotraj delovnega časa. V primeru izmenskega dela srečanja zaradi lažjega prisostvovanja zaposlenih potekajo v času menjave izmene.