Evalvacija krogov

Ocena uspešnosti izvedbe krogov zdravja se najpogosteje izvede s pomočjo treh virov. To so člani kroga, zaposleni, na katere so se nanašale iskane rešitve, in kazalci zdravstvenega stanja podjetja (bolniški stalež, fluktuacija, poškodbe pri delu …).

S pomočjo vsakega izmed virov poskušamo odgovoriti na sledeča vprašanja:

  • Do kakšne mere so bili cilji kroga doseženi?
  • Ali je bilo breme dela s perspektive zaposlenih zmanjšano?
  • Ali je prišlo do izboljšanja delovnega vzdušja?
  • Ali se je tveganje za poslabšanje zdravja pri delu znižano in ali se je zmanjšal bolniški stalež?