Implementacija

Pogoji implementacije se določijo v obliki pogodbe. Določi se finančni, organizacijski in časovni okvir.

V finančnem okviru se mora določiti stroške mediatorja, analize stanja, prostih ur oseb, ki sodelujejo v krogih, in nenazadnje implementacije rešitev – iz prakse se je izkazalo, da so posamezne rešitve poceni, a jih je veliko. Za določitev proračuna lahko vzamemo že pričakovano zmanjšanje bolniške odsotnosti, brez dodatnih pozitivnih učinkov, ki jih spremembe v podjetju prinesejo, in ponavadi dobimo zadostno količino sredstev za kritje stroškov.

Organizacijski okvir se nanaša predvsem na izvajanje rešitev. Izplača se ovrednotiti ceno posamezne rešitve in jih razvrstiti v največ tri finančne razrede ter določiti, kdo jih lahko odobri oziroma ustvariti mehanizem sporočanja rešitev odgovornim osebam za implementacijo.

Časovni okvir je pomemben predvsem v okoljih, ki so skeptični glede krogov. Poleg vsake dejavnosti je potrebno določiti časovni okvir in obveščati zaposlene o napredku in izboljšavah.

Ko je določen oddelek z največjimi težavami in tematiko, ki je najbolj pereča, se tam ustanovi krog zdravja. Zaposlenim se razdeli anonimne vprašalnike o zahtevnih in stresnih opravilih na njihovem oddelku in njihovih zdravstvenih težavah. Ti vprašalniki so zelo izčrpni in pokrivajo področja fizičnih, psihičnih, socialnih, okoljskih obremenitev in organiziranosti dela. Na področju zdravstvene problematike pa se osredotočajo na kostno-mišični, kardiovaskularni in gastrointestinalni sistem ter splošno zdravje.