Kdo ustanovi krog zdravja?

Krog zdravja ustanovi vodstvo podjetja skupaj s svetom delavcev. To daje krogu legitimnost z obeh strani podjetja. V praksi se svetuje formiranje vodstvenega telesa, ki ustanovi nadaljnje kroge zdravja po oddelkih in skrbi za implementacijo njihovih rešitev v delovni proces podjetja. Vodstveno telo je sestavljeno iz:

  • predstavnika vodstva podjetja,
  • predsednika sveta delavcev ali osebe, ki je v svetu odgovorna za zdravje in varnost pri delu,
  • vodje oddelka,
  • imenovanega zdravnika medicine dela,
  • inženirja varnosti in zdravja pri delu (v Nemčiji – predstavnik delavske zdravstvene zavarovalnice),
  • predstavnika komercialne zavarovalnice in
  • ostalih članov po potrebi.

Pred začetkom izvajanja krogov zdravja se vsi člani seznanijo s potekom in elementi izvajanja zdravih krogov in svoje sodelovanje potrdijo s podpisom.

Sodelovanje vseh vpletenih in glajenje razlik na poti do cilja je zahtevna in pogosto zelo diplomatska naloga, ki zahteva objektivno stališče. Zato se podjetjem, ki se s tem prvič srečujejo, svetuje pomoč zunanjega svetovalca.