Mediacija

Ker krog zdravja postavlja zaposlene v vlogo ekspertov, kar v delovnih procesih ni običajno, se porušijo ustaljeni vzorci v podjetju.

To lahko privede do kratkih stikov med že sodelujočimi ali celo še pred začetkom vzpostavitve krogov. Nesoglasje tako lahko nastane med zaposlenimi in varnostnimi inženirji, imenovanimi zdravniki, ali drugimi specialisti. Slednji se lahko počutijo porinjene na stranski tir, saj so vloge zamenjane. Vidik nevarnosti s strani zaposlenih je pogosto drugačen kot s strani strokovnjakov. Zato je tu mediator, ki mora zgladiti morebitna trenja. Tudi delovni svet ima lahko negativen pogled na kroge zdravja, saj člani v njih lahko vidijo grožnjo za njihov obstoj. Tekom delovanja namreč zaposleni in vodstvo sodelujejo brez vmesnega posrednika – sveta zaposlenih. Mediatorjeva vloga je torej, da razblini strahove, saj je vendarle krog zdravja v največjem interesu zaposlenih. Prav tako ima tudi vodstveni kader pogosto strah pred uvajanjem krogov, saj se v obravnavah lahko razkrijejo marsikatere pomanjkljivosti, za katere so zadolženi vodje oddelkov ali neposredni nadrejeni. V primeru, da mediator vzpostavi medsebojno spoštovanje in vcepi sodelujočim miselnost, da je namen krogov tudi odstranitev tovrstnih napak, to stori brez obsojanja enih ali drugih. Mediator pa ima še eno pomembno vlogo, in sicer pomagati delavcem, ki imajo sicer veliko izkušenj, ampak pregovorno nizko sposobnost izražanja in vcepljeno (straho)spoštovanje do nadrejenih, da odkrito spregovorijo o stresnih in zahtevnih delovnih nalogah ter da brez zadržkov predlagajo izboljšave.