Mediator

Za obvladovanje omenjenih in ostalih nalog mora biti mediator nevtralen član kroga, sposoben negovati in razvijati spoštljiv odnos med člani. Sposoben mora biti pritegniti vse sodelujoče k deljenju svojega mnenja, premagovati stanovske razlike, voditi pogovore v smer reševanja problemov in razbliniti pomisleke, ki jih imajo sodelujoči v procesu.

Večinoma je to zunanji strokovnjak, lahko pa je to tudi zaposleni v podjetju. V slednjem primeru je potrebna posebna previdnost pri tem, koga izberemo za to vlogo, saj napačna izbira mediatorja lahko negativno vpliva na zaposlenega kot tudi na delovanje kroga samega. Zaposleni v podjetju namreč težko ostane objektiven in nevtralen, kar je najpomembnejša lastnost. Zaželjeno je, da ima mediator poleg primerne osebnostne strukture – taktnost, karizma, osnovna znanja v sociologiji s poudarkom na organizacijski ali medicinski sociologiji ter psihologiji s poudarkom na organizacijski oz. klinični psihologiji. V Nemčiji šolajo mediatorje delavske zavarovalnice (BKK), ki po zaključku šolanja pridobijo tudi ustrezno licenco.

Kako obširna bo mediatorjeva vloga, je potrebno določiti pred samim začetkom izvajanja krogov. Lahko je omejena na vodenje pogovorov med samimi srečanji krogov ali pa se mu doda zadolžitev organizacije srečanj ali celo vlogo pri implemetaciji dogovorjenih rešitev. Vsekakor pa se mora spoznati s podjetjem.