Odnosi do zaposlenih

Krogi zdravja niso debatni krožki za zaprtimi vrati, pač pa je potrebna obojestranska komunikacija z zaposlenimi.

Zaposlene je namreč potrebno obveščati o vpeljanih rešitvah in zavrnjenih predlogih, vključno z razlogi za zavrnitev, medtem ko imajo zaposleni možnost posredovanja povratne informacije o vpeljanih spremembah in morebitnih predlogov za nove izboljšave. V ta namen se zaposlene pred ustanovitvijo krogov obvesti o prihajajočih spremembah delovnega procesa preko notranjih sredstev sporočanja, po vsakem srečanju se pripravijo povzetki sestanka, priporočljivo pa je izdelati tri prezentacije opravljenega dela, pri čemer sta prvi dve namenjeni vodstvenemu telesu, tretja pa vsem, tudi zaposlenim. Namen prvih dveh prezentacij, ki sta na sredini in proti koncu delovnega kroga, je obveščanje vodstva o samem delu in pospešitev implementacije predlogov. Zadnja prezentacija se izvaja na delovnem mestu samem, ko je krog zdravja zaključen, kjer se dotičnim zaposlenim predstavi dosežene izboljšave in rešitve.