Osnovni model kroga zdravja

Obstajajo različne variante zgoraj omenjenih modelov, ki so prilagojeni za potrebe podjetja. Lahko pa izluščimo v t.i. osnovni model kroga zdravja:

  1. Manjša skupina zaposlenih, nadrejenih, predstavnikov sveta delavcev, strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu iz različnih hierarhičnih slojev in oddelkov podjetja;
  2. Srečujejo se v rednih intervalih, a v omejenem številu srečanj;
  3. Delujejo pod vodstvom strokovno usposobljenega mediatorja/koordinatorja kroga;
  4. Namen je določiti delovne situacije, ki so lahko tvegane za zdravje, ter izdelati predloge rešitev, s katerimi tveganja zmanjšamo ali odstranimo.

Glavna cilja kroga:

  1. Identifikacija napornih in za zdravje škodljivih aktivnosti in delovnih operacij:
    Člani kroga določijo, katere aktivnosti pri določenem delu so za delavce posebno zahtevne in ali so tvegane za poslabšanje zdravstvenega stanja.
  2. Izdelava praktičnih predlogov izboljšav:
    Člani poiščejo konkretne rešitve za identificirana tveganja.