Povzetek

Krogi zdravja so se izkazali kot pomemben del promocije zdravja na delovnem mestu. Ne le da izboljšajo zdravje zaposlenih, tudi stimulirajo kreativni potencial znotraj organizacije in predvsem med zaposlenimi.

Povečevanje kreativnosti in zviševanje pripadnosti preko krogov zdravja zahteva napor zaposlenih in podjetja. Za projekt so življenjskega pomena široka sprejetost in realistična pričakovanja. Če zaposleni ne bodo zaupali v projekt ali bodo mnenja, da ga vodstvo ne podpira, ne bodo sodelovali s svojimi idejami, izkušnjami in kritikami.

Krogi zdravja se nanašajo na skupino in ne posameznika, zato je pred začetkom pomembna zdravstvena analiza celotnega podjetja.

Promocija zdravja je proces v podjetju, v katerega so vključene in sodelujejo različne poklicne skupine in službe. Sloni na strokovnjakih in zaposlenih. Sodelovanje le-teh je osnova, na kateri lahko gradimo. Biti mora del filozofije podjetja. Sliši se ambiciozno, saj je primarni cilj podjetja seveda dobiček ali zagotavljanje storitev ali dobrin uporabnikom. Vendar obstajajo podjetja, ki so promocijo zdravja uspešno vpeljala v svojo zgodbo in že žanjejo sadove pozitivnih učinkov, ki jih ima ta na podjetje. Prav tako bi morala biti stalen del strategije podjetja, kar pomeni planiranje in izvajanje aktivnosti na daljši rok. Enkratne aktivnosti nosijo s seboj le začasne učinke, pa čeprav so lahko profesionalno zastavljene.

Prav tako se promocija zdravja integrira v celoten delovni proces. Ne more biti omejena le na pogoje delovnega mesta ali le na vplivanje ravnanja zaposlenega. Pokrivati mora obe dimenziji. Uspeh je bolj verjeten, če delujemo sistematično in profesionalno z uporabo sodobnih marketinških pristopov.

 

Povzeto po: Demmer, Hildegard Workplace Health Promotion: How to go about it With the assistance of Karin Kunkel und Barbara Orfeld European Health Promotion Series Nr. 4, WHO/Europe, BKK BV(edd.), Copenhagen, Essen, 1995 ISBN 3–924379–40–8