Stroški slabega zdravja zaposlenih

Plača zaposlenega, ki je v bolniškem staležu, je le eden od stroškov, ki bremenijo delodajalca zaradi slabega zdravja zaposlenih.

Pomembnejši stroški delodajalca zaradi slabega zdravja zaposlenih:

1 .Plačilo zaposlenega v času odsotnosti (prvih 30 dni delodajalec, nato ZZZS)

2. Plačilo nadur zaposlenim, ki nadomeščajo odsotnega zaposlenega

3. Preobremenitev sodelavcev

4. Izguba delovnega časa

5. Izguba delovnega kapitala zaradi znanj/veščin obolele osebe

6. Stroški nadomeščanja in menjave zaposlenega (dolgotrajna odsotnost)
– stroški zaposlitve novega zaposlenega
– stroški uvajanja novega zaposlenega
– plača novo zaposlenega
– materialni stroški

7. Strošek upravljanja z odsotnimi delavci

– strošek dela zaposlenih, ki upravljajo s postopnim vračanjem delavca nazaj na delo
– strošek informacijskega sistema za upravljanje podatkov o absentizmu
– strošek zaposlenega, ki upravlja s sistemom

8. Strošek slabega zdravja zaposlenih

– zmanjšana kakovost opravljenega dela
– povečano število napak

9. Strošek zaradi časa, posvečenega zdravstvenim problemom zaposlenih (sestanki, intervencije)
– strošek dela različnih organov v delovni organizaciji (čas, namenjen zdravstvenim problemom x urna postavka osebe)
– strošek različnih bolniških timov
– strošek delovnih teles
– strošek dela članov sveta delavcev
– strošek dela sindikalnih zaupnikov
– strošek dela članov uprave
– redni sestanki, izredni sestanki

10. Strošek dela pooblaščenega zdravnika specialista medicine dela (mnenja/ pregledi/ ekspertize)

11. Pravni stroški
– strošek pravnih sporov
– sodni stroški
– stroški odškodnin
– čas zaposlenih, ki se ukvarjajo s tem

12. Zvišana zavarovalna premija

13. Stroški primarne in sekundarne preventive (programi promocije zdravja, ukrepi ob slabem zdravju)
– ure udeleženih zaposlenih
– administrativni stroški
– materialni stroški
– stroški zunanjih strokovnjakov (analize, načrtovanje programov)
– stroški zunanjih izvajalcev

in drugi stroški.

Za obvladovanje naštetih stroškov je ključna na analizi stanja temelječa promocija zdravja pri delu.

Več o učinkoviti promociji zdravja pri delu preberite tukaj ->.

 

Povzeto po: Assessing the Costs of Work Stress, Jean-Pierre Brun, Professor Christine Lamarche, Assistant researcher Université Laval Quebec, Canada. Dosegljivo na http://www.cgsst.com/stock/eng/doc272-806.pdf