Razlogi za PZD v slovenskih podjetjih

Glavni razlogi zaradi katerih se slovenska podjetja* odločajo za vpeljavo aktivnosti promocije zdravja pri delu so:

  1. Bolj zdravi zaposleni
  2. Višja produktivnost zaposlenih
  3. Znižanje bolniškega staleža
  4. Bolj pripadni zaposleni
  5. Obvladovanje izziva staranja delovne sile
  6. Zakonska obveza
  7. Dobra praksa primerljivih podjetij
  8. Večji ugled podjetja
  9. Znižanje stroškov podjetja
  10. Večja konkurenčnost podjetja

Za uspešnost aktivnosti PZD je ključna podpora vodstva delovne organizacije. Poleg podpore vodstva je ključnega pomena za uspeh projekta tudi podpora zaposlenih.

* izsledki spletne raziskave med 250 slovenskimi podjetji vseh velikostnih skupin (Zavod ZAP in GZDBK)