Krogi zdravja

Koncept sodelovanja zaposlenih in kontrole kvalitete v obliki japonskih krogov kvalitete, so v devetdesetih Nemci vnesli na področje promocije zdravja na delovnem mestu.

Glavni cilj krogov zdravja je vključevanje zaposlenih v sooblikovanje delovnega okolja, saj so ugotovili, da koncept povišanja produktivnosti preko povišanih pritiskov na zaposlene neučinkovit.