Cilj 3

CILJ 3 – pridobitev certificiranega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu – OHSAS 18001

Vsebina: v roku enega leta pridobiti certifikat OHSAS 18001

Metode: predstavnik vodstva in kadrovik bosta izbrala certifikacijsko hišo in pričela s postopkom pridobitve certificiranega vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001

Časovni termini: eno leto

Odgovorna oseba: predstavnik vodstva

Člani: kadrovska služba, vodje oddelkov; certifikacijska hiša (zunanji svetovalci)