Odnos delavcev do podaljševanja delovne dobe

Pri nekaterih starejših delavcih je opaziti, da se želijo čim prej upokojiti, na primer zaradi nezadovoljstva pri delu, slabe plače, bolezni, izčrpanosti in negotovosti delovnega mesta. Starejši delavci se jasno zavedajo, da vedno težje sledijo tehnološkemu razvoju, ki se nenehno nadgrajuje tudi na njihovih delovnih mestih.

Nepoznavanje novih tehnologij v ljudeh vzbuja strah in odpor. Zaradi tega se pogosteje zatekajo v bolniški stalež, nekateri iščejo rešitev v pridobitvi statusa invalida, ki pomeni formalno priznanje slabše delovne zmogljivosti s tem pa pridobitev pravice do lažjega dela.

Nekateri delavci pa si želijo ostati zaposleni in aktivni čim dlje. Odnos vodstva in sodelavcev do starejših delavcev v podjetju je pomembna determinanta, ki odloča o tem ali si bodo starejši želeli in prizadevali ostati na delovnem mestu ali pa se bodo ob prvi priložnosti umaknili s trga dela. Ljudje so sposobni in pripravljeni delati dlje, če so za to ustrezno motivirani.