Prednosti starejših delavcev

Nekatere funkcije se z leti izboljšujejo. Ključna prednost staranja je duhovna rast. S staranjem se izboljšujejo strateško razmišljanje, bistroumnost, obzirnost, razumnost, sposobnost presoje, sposobnost razumskega mišljenja, nadzor nad življenjem.

Starejši delavci so predani delu in vključeni vanj, zvesti delodajalcu in v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami je pri njih pogosto manj izostajanja od dela. S starostjo se bogatijo delovne izkušnje, ki nadoknadijo slabitev nekaterih temeljnih kognitivnih procesov, kot so spominske funkcije in psihomotorične spretnosti.

Starost in delovne izkušnje izboljšujejo tudi dragocen kapital starejših delavcev, veča se poklicna kompetenca, spretnosti sodelovanja, širijo se stiki s strankami in mreže strank. Večina starejših delavcev lahko ohrani svoje zdravje in telesno zmogljivost, če so zagotovljeni pravi pogoji za delo.