Staranje in delazmožnost

S starostjo se povečajo dolgoročne zdravstvene težave, kronične bolezni so pogostejše. Najpogostejše zdravstvene težave so kostno-mišična obolenja in duševne motnje. S staranjem se zmanjšuje telesna delovna sposobnost: aerobna zmogljivost in mišična moč se po 30. letu zmanjšujeta za približno 1-2% na leto.

S starostjo pešajo tudi vidne zmogljivosti in sluh. Starejši ljudje so v nekaterih primerih pri delu ranljivejši. Bolj so izpostavljeni nezgodam na delu s smrtnim izidom. Pri poklicih z veliko fizično obremenitvijo je večja stopnja odsotnosti z delovnega mesta zaradi bolezni pri vseh starostih, vendar pa se ta bistveno poveča pri delavcih, starih od 45 do 50 let.

Starejši delavci so manj učinkoviti na delovnih mestih, kjer so izpostavljeni močnim zunanjim dejavnikom kot so hrup, vročina ali mraz in slaba osvetljenost, pri aktivnostih, ki zahtevajo veliko natančnosti pri delu z rokami, hitro mentalno obdelavo informacij in pri delih, ki zahtevajo veliko moči in vzdržljivosti.