Bolniški stalež in promocija zdravja pri delu

Slovenski delavci so bili v letu 2015 v bolniškem staležu 11.909.927 koledarskih dni, najpogosteje zaradi bolezni hrbtenice, poškodb izven dela, zaradi prehlada ter duševnih motenj.

Slabo zdravje zaposlenih, ki so prisotni na delu kljub bolezni, tako imenovani prezentizem, za podjetje predstavlja 2 do 3-krat višji strošek kakor sama bolniška odsotnost.

S sistematičnim pristopom v obliki na analizi temelječe promocije zdravja pri delu lahko bistveno vplivamo na ohranitev ter izboljšanje zdravja in produktivnosti zaposlenih.

Graf - Slovenija l. 2015, odstotek bolniškega staleža - deleži skupin bolezni

Članki za delodajalce

Članki s področja zdravja pri delu.

Stroški slabega zdravja zaposlenih

Članek povzema nekatere pomembni stroške, ki jih ima delodajalec zaradi odsotnosti in slabega zdravja zaposlenih.

PREBERI

Bolniški stalež po gospodarskih dejavnostih

V Sloveniji imamo dober sistem spremljanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža ter njihovih vzrokov (diagnoz). V članku si lahko ogledate vrednosti posameznih kazalnikov bolniškega staleža po gospodarskih dejavnostih za Slovenijo v letu 2014.

PREBERI

Ozaveščanje zaposlenih

Sestavine pravega e-izobraževanja so dobra učna tehnologija, odlična učna e-gradiva in usposobljeni izvajalci, ki vodijo e-izobraževanje.

PREBERI

Dobre prakse: pohvalite se

V Sloveniji med podjetji odkrivamo veliko primerov dobre prakse. Navdušujejo nas že majhni koraki v smeri zdravega, učinkovitega in produktivnega dela. Pošljite nam svoj kontakt in delite z nami svoje rešitve. V kolikor želite vam z veseljem z ekipo naših strokovnjakov pomagamo ustvariti praktične rešitve, ki vam bodo pisane na kožo.

 

Pridružite se e-novicam

Začnite aktivnosti promocije zdravja s prejemanjem praktičnih in strokovnih e-vsebin. Pričetek je enostaven, samo vnesite vaš e-poštni naslov.