Bolniški stalež

Skupine bolezni

Slovenski delavci so bili v letu 2015 v bolniškem staležu 11.909.927 koledarskih dni, največ zaradi bolezni mišično-kostnega sistema, poškodb izven dela, bolezni dihal ter duševnih motenj.

PREBERI

Bolezni gibal in bolniški stalež

V Sloveniji vsak teden zaradi bolniškega staleža izgubimo 150 000 delovnih dni.

Mišičnokostne bolezni so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti slovenskega delavca.

PREBERI

Poškodbe izven dela

Zaradi poškodb izven dela je bilo v letu 2015 izgubljenih preko 1.800.000 koledarskih dni.

Na prvem mestu po razlogu so poškodbe kolen in gležnjev ter dolgotrajna zdravstvena oskrba, ki sledi taki poškodbi (diagnostika, operacija, rehabilitacija).

PREBERI

Stres in bolniški stalež

Zaradi duševnih in vedenjskih motenj je bilo v letu 2015 izgubljenih skoraj 750.000 koledarskih dni in predstavljajo četrti najpogostejši vzrok bolniškega staleža v Sloveniji.

PREBERI