Bolezni gibal in bolniški stalež

V Sloveniji vsak teden zaradi bolniškega staleža izgubimo 150 000 delovnih dni.

Mišičnokostne bolezni so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti slovenskega delavca.