Bolezni gibal in promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu na področju preprečevanja in obvladovanja bolezni gibal vsebuje naslednje elemente:

ERGONOMIJA in TEHNIČNE REŠITVE

 • ustvarjanje gibalom prijaznega delovnega okolja (zmanjševanje teže bremen, zmanjševanje prisilnih drž (predkloni, rotacije …), zmanjševanje števila ponovitev, ergonomska ureditev sedečih delovnih mest, zmanjšanje časa neprekinjenega sedenja itn.)
 • razbremenitev zaposlenih s tehničnimi rešitvami

ORGANIZACIJA DELA

 • rotacije zaposlenih
 • redno ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih s področja prepoznavanja, preprečevanja in obvladovanja obremenitev gibal
 • redno izvajanje izobraževanj s področja zdravja hrbtenice, ergonomskega sedenja, ergonomskega premeščanja bremen, ergonomije
 • omogočanje aktivnega odmora za zaposlene
 • spodbujanje in omogočanje zdravega življenjskega sloga pri zaposlenih (prihod na delo s kolesom ali peš, zdravi obroki itn.)
 • obstoj sistema zgodnjega prepoznavanja fizičnih obremenitev med zaposlenimi ter hitrega in ustreznega ukrepanja
 • dobro sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom medicine dela in strokovnim sodelavcem
 • omogočanje obiskovanja strokovnih vadb za zdravje hrbtenice in gibal
 • omogočanje strokovne pomoči s področja zdravja gibal zaposlenim
 • zgodnje iskanje ustreznih delovnih mest za zaposlene z boleznimi gibal
 • hitro in učinkovito delovno rehabilitacijo po odsotnosti zaradi zdravstvenih težav

Nasvet: Zaposlenim, ki so bili prizadeti zaradi bolezni gibal, pomagajmo, da si zdravje izboljšajo in povrnejo. Ustvarimo sistem pomoči, bodisi v podjetju bodisi zunaj njega; v kolikor podjetje nima ustrezno usposobljenega strokovnjaka, se po pomoč obrnimo na pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.