Bolezni gibal in bolniški stalež

Mišično-kostne bolezni so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti slovenskega delavca.

V letu 2015 je bilo zaradi njih izgubljenih 2.320.498 koledarskih dni, od tega okoli 70-odstotkov zaradi bolezni hrbtenice.

sedeča