Preprečevanje in obvladovanje bolezni gibal na delovnem mestu

Za vzdrževanja zdravja hrbtenice je pomembno upoštevanje ergonomskih načel tako pri delu kot izven dela, vsakodnevno gibanje ter vzdrževanje gibčnosti in mišične moči.

Področja, ki jim je v delovni organizaciji potrebno nameniti največ pozornosti so:

  • Obremenitve pri delu (ergonomija dela)
  • Organizacija dela (izbira ustreznega kadra, rotacija delovnih opravil, izbira ustreznega dela)
  • Socialno okolje (omogočimo socialne stike, sodelovanje med sodelavci ter pomoč zaposlenim)