Dejavniki tveganja za pojav duševnih motenj in bolniški stalež

Med pomembne dejavnike tveganja za razvoj duševnih motenj sodijo prekomerne psihične obremenitve, bodisi pri delu bodisi izven dela ali v kombinaciji obojega.

Med pomembnejšimi vzroki za pojav stresa na delovnem mestu so:

Preobremenjenost z delom.

Delo pod časovnim pritiskom.

Slabi medosebni odnosi.

Slabo vodenje.

Pomanjkanje nadzora nad delom.

Dela, ki ne dopuščanjo časovne fleksibilnosti.

Dela z visoko stopnjo odgovornosti in drugi vzroki.