Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Področja, ki jim je pri upravljanju s stresom v delovni organizaciji potrebno nameniti največ pozornosti, so:

Obremenitve pri delu: delovne naloge naj bodo skladne z zmožnostmi delavca

Vsebina dela: omogočimo občutek smiselnosti, dovršenosti

Nadzor nad delom: omogočimo soodločanje

Delovna vloga: jasno opredelimo delovne vloge in odgovornost

Delovni čas: naj bo jasen, po možnosti naj dopušča fleksibilnost

Socialno okolje: omogočimo socialne stike, sodelovanje med sodelavci ter pomoč zaposlenim