Stres in bolniški stalež

Med vsemi skupinami bolezni imajo duševne bolezni in vedenjske motnje največji negativen vpliv na delazmožnost.

V Sloveniji predstavljajo četrti najpogostejši vzrok bolniškega staleža,  v letu 2015 je bilo zaradi njih izgubljenih 747.401 koledarskih dni.

Najpogostejše bolezni v tej skupini so bile stres, tesnoba ter depresija.

200212196-001