Duševne motnje in promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu na področju preprečevanja in obvladovanja duševnih bolezni pomeni ustvarjanje zdravju prijaznega psihosocialnega delovnega okolja, dobro dvosmerno komunikacijo z vsakim zaposlenim ter hitro ukrepanje ob zaznanih težavah.

Zelo pomembno je redno ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih s področja prepoznavanja in obvladovanja psihičnih obremenitev ter povečevanje kompetenc na področjih:

  • medosebnih odnosov
  • čustvene inteligence
  • komunikacije
  • vodenja
  • spoprijemanja s stresom
  • organizacije časa
  • reševanja konfliktov
  • tehnik sproščanja in drugo.

Ključno za ohranjanje zdravja in delazmožnosti zaposlenih je zgodnje prepoznavanje psihičnih obremenitev med zaposlenimi ter hitro in ustrezno ukrepanje.

Pri hitri in učinkoviti delovni rehabilitaciji zaposlenih po odsotnosti zaradi stresa in drugih duševnih motenj nam bo v veliko pomoč pooblaščeni specialist medicine dela. 

Poleg zdravega psihosocialnega okolja je pomembno, da delodajalec omogoča tudi aktivno in zdravo splošno delovno okolje: prihod na delo s kolesom ali peš, zdrave obroke, aktivni odmor in drugo.