Članki za delodajalce

Bolniški stalež po gospodarskih dejavnostih

V Sloveniji imamo dober sistem spremljanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža ter njihovih vzrokov (diagnoz). V članku si lahko ogledate vrednosti posameznih kazalnikov bolniškega staleža po gospodarskih dejavnostih za Slovenijo v letu 2014.

PREBERI

Promocija zdravja na delovnem mestu - Pojasnilo DURS

Pojasnilo Davčne uprave glede uveljavljanja stroškov povezanih z aktivnostmi promocije zdravja pri delu.

PREBERI

Krogi zdravja

Krogi zdravja so se razvili iz japonskih krogov kvalitete (quality circles). Te so v šestdesetih letih vpeljali v proizvodne obrate, s čimer so dosegli, da so se zaposleni čutili osebno odgovorne za kvaliteto izdelkov, kar je imelo za posledico večjo konkurenčnost in ekonomsko rast države.

PREBERI