Indeks frekvence

Tabela – indeks frekvence (IF): število primerov (odhodov) v bolniški stalež na 100 zaposlenih, Slovenija l. 2014

Indeks frekvence

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/sl/podatki/bolniski-stalez)

Zaposleni v različnih gospodarskih dejavnostih so pri delu izpostavljeni različnim obremenitvam in tveganjem, zato je za obvladovanje bolniškega staleža ključna na analizi stanja temelječa promocija zdravja pri delu.

Več o učinkoviti promociji zdravja pri delu preberite tukaj ->.