Odstotek bolniškega staleža

Tabela – odstotek bolniškega staleža (%BS): delež koledarskih dni izgubljenih zaradi bolniškega staleža, Slovenija l. 2014

Odstotek BS

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/sl/podatki/bolniski-stalez)

Zaposleni v različnih gospodarskih dejavnostih so pri delu izpostavljeni različnim obremenitvam in tveganjem, zato je za obvladovanje bolniškega staleža ključna na analizi stanja temelječa promocija zdravja pri delu.

Več o učinkoviti promociji zdravja pri delu preberite tukaj ->.