Število primerov, koledarski dnevi

Tabela – število primerov (odhodov) zaposlenih v bolniški stalež ter izgubljeni koledarski dnevi, Slovenija l. 2014

APP-tabela-5

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/sl/podatki/bolniski-stalez)

Zaposleni v različnih gospodarskih dejavnostih so pri delu izpostavljeni različnim obremenitvam in tveganjem, zato je za obvladovanje bolniškega staleža ključna na analizi stanja temelječa promocija zdravja pri delu.

Več o učinkoviti promociji zdravja pri delu preberite tukaj ->.