Uporabne povezave

Projekt SOS (stres, odsotnost, stiska) – Vzpostavljanje in varovanje zdravega delovnega okolja kot ključ k uspešnosti podjetja

Duševno zdravje – Canadian mental health association

Business case for implementing mental health promotion at work – UK

Video – aktivno pisarniško delo

ProMenPol – priročnik za izdelavo načrta promocije duševnega zdravja na delovnem mestu

NIOSH: Stress at work

 

Orodja

Projekt SOS/orodje za oceno stopnje stresa

Britansko orodje za oceno stroškov slabega duševnega zdravja v podjetju

 

Zdravje pri delu

Preprečevanje poklicnega raka – primeri dobre prakse (EU)