Uvod v promocijo zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih. Predstavlja kombinirane napore delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih.

Slednje lahko dosežemo s kombinacijo izboljšav organizacije dela in delovnega okolja, s spodbujanjem aktivnega sodelovanja zaposlenih ter s spodbujanjem osebnega razvoja zaposlenih.

PZD temelji na ergonomskih, organizacijskih in tehničnih izboljšavah delovnih mest.