CILJ 1 - Ozaveščanje

Ozaveščanje zaposlenih s področja zdravja gibal 

Vsebina: v roku enega leta izvesti vsaj eno izobraževanje za zaposlene s področja zdravja hrbtenice

Metode: predavanje, e-izobraževanje, plakati, e-obveščanje

Časovni termin: eno leto

Odgovorna oseba: kadrovska služba

Člani: kadrovska služba, VZD, delovodja, zaposleni, strokovnjak s področja zdravja gibal

Povezava do primera dobre prakse.