CILJ 2 - Aktivni odmor

Uvedba aktivnega odmora v podjetju

Vsebina: v roku enega leta uvesti aktivni odmor za zaposlene in ob koncu leta doseči 50-odstotno prisotnost zaposlenih

Metode: uvedba aktivnega odmora v obliki video vadbe na zaslonih

Časovni termin: eno leto

Odgovorna oseba: kadrovska služba

Člani: kadrovska služba, VZD, delovodja, zaposleni, strokovnjak s področja zdravja ter telesne aktivnosti

Povezava do primera dobre prakse.