CILJ 3 - Ergonomske izboljšave

Izboljšave na področju ergonomije v delovnem okolju

Vsebina izboljšave: v roku enega leta pridobiti 5 predlogov ergonomskih izboljšav delovnih mest

Metode: pisno in elektronsko zbiranje predlogov s strani zaposlenih, evalvacija predlogov

Časovni termini: eno leto, kontinuiran proces

Odgovorna oseba: predstavnik vodstva, predstavnik nabave

Člani: kadrovska služba, VZD, tehnolog, nabava, tehnična služba, zaposleni, specialist MDPŠ, strokovnjak za ergonomijo

Povezava do primera dobre prakse.