CILJ 1: zmanjšanje izpostavljenosti

CILJ 1 – zmanjšati kumulativno izpostavljenost nevarnim snovem zaposlenih v proizvodnji

Vsebina: v roku enega leta opraviti ekološki monitoring, poiskati izvajalca del in pričeti z izvajanjem načrtovanih del. Izvesti vsaj dve izobraževanji zaposlenih s področja varnega dela s kemikalijami. Pripraviti načrt rotacije delavcev, ki pri delu uporabljajo nevarne kemikalije.

Metode: ekološki monitoring; tehnični ukrepi; natančnejša analiza porasta obolenj dihal; pregled ustreznosti OVO; zbiranje predlogov glede izbire ustrezne OVO (udobnejša uporaba); dosledna uporaba OVO; rotacije delavcev; ozaveščanje

Časovni termini: eno leto, kontinuiran proces

Odgovorna oseba: vodja proizvodnje

Člani: kadrovska služba, VZD, predstavnik vodstva, zaposleni, strokovnjak s področja kemikalij, specialist MDPŠ