CILJ 2: menjava nevarnih snovi

CILJ 2 – zamenjati nevarne snovi z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo

Vsebina: v roku enega leta zamenjati uporabo vsaj treh nevarnih kemikalij z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo

Metode: priprava računalniške baze vseh nevarnih snovi; analiza nevarnih kemikalij z vidika zdravja in izbor najnevarnejših; opustitev uporabe nevarnih kemikalij oz. prilagoditev tehnologije uporabi njihovim substitutom

Časovni termini: eno leto, kontinuiran proces

Odgovorna oseba: strokovnjak s področja kemikalij

Člani: vodja razvojnega laboratorija, VZD, predstavnik vodstva, specialist MDPŠ