CILJ 3: pridobitev ustreznega certifikata

CILJ 3 – pridobitev certificiranega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu – OHSAS 18001

Vsebina: v roku enega leta pridobiti certifikat OHSAS 18001

Metode: izbor certifikacijske hiše; postopek pridobitve certifikata

Časovni termini: eno leto

Odgovorna oseba: predstavnik vodstva

Člani: kadrovska služba, vodje oddelkov; certifikacijska hiša (zunanji svetovalci)