PZD primer 1 - GIBALA

Skupina za zdravje je na podlagi analize zdravja ugotovila, da največjo težavo za zdravje, delazmožnost in produktivnost zaposlenih predstavljajo mišično-kostne bolezni.

Izbrali so tri področja, v katera bodo usmerili aktivnosti promocije zdravja pri delu:

  1. Ozaveščanje zaposlenih s področja zdravja gibal
  2. Uvedba aktivnega odmora v podjetju
  3. Izboljšave na področju ergonomije delovnega okolja