PZD primer 2 - KEMIKALIJE

PROMOCIJA ZDRAVJA V SREDNJE VELIKI KEMIČNI TOVARNI

Skupina za zdravje je opravila 5-letno analizo zdravja zaposlenih, vključno s primerjavo znotraj panoge ter s slovenskim povprečjem. Podjetje ima že nekaj let pripravljen načrt za tehnološke izboljšave v proizvodnji, ki ga še ni pričelo izvajati. Skupina za zdravje je ugotovila, da nekateri delavci v proizvodnji ne uporabljajo predpisane osebne varovalne opreme (OVO).

Izbrali so tri področja, v katera bodo usmerili aktivnosti promocije zdravja pri delu:

  1. zmanjšati kumulativno izpostavljenost nevarnim snovem zaposlenih v proizvodnji
  2. zamenjati nevarne snovi z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo
  3. pridobitev certificiranega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu – OHSAS 18001:2007