Dobro razmislite

ikone-10priporocil9Včasih se nam zdi situacija težja, kot je v resnici, zato si vzemimo čas in dobro razmislimo o problemu ter o tem, kako ga bomo rešili. Uporabimo lahko

drobljenje: na videz velik problem razdelimo na več manjših, bolj obvladljivih;

načrtovanje: naredimo načrt reševanja problema po korakih, težavo natančno opišemo, poiščemo možne rešitve in izbrano rešitev izvedemo;

spoznavanje: skozi vajo simuliramo okoliščine, ki nam povzročajo stres, in med tem iščemo rešitve;

zmanjšanje pomena posledic: predvidite najslabši možni scenarij, razmislite, kako verjeten je in kako slab je v resnici.

Nasvet: Spoznajte, nad katerimi dejavniki nimate nadzora, in se osredotočite na tiste, na katere lahko vplivate.