Promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu predstavlja kombinirane napore delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih.

Slednje lahko dosežemo s kombinacijo izboljšav organizacije dela in delovnega okolja, s spodbujanjem aktivnega sodelovanja zaposlenih ter s spodbujanjem osebnega razvoja zaposlenih.

Več o promociji zdravja pri delu s stališča zaposlenih preberite tukaj.