Bolniški stalež in promocija zdravja pri delu

Slovenski delavci so bili v letu 2015 v bolniškem staležu skoraj 12 milijonov koledarskih dni, najpogosteje zaradi bolezni hrbtenice, poškodb izven dela, prehlada ter duševnih motenj.

Na ohranitev ter izboljšanje zdravja in produktivnosti zaposlenih lahko bistveno vplivamo s sistematičnim pristopom v obliki promocije zdravja pri delu, ki temelji na analizi zdravja zaposlenih.

Pri slednjem imajo pomembno vlogo strokovnjaki s področja zdravja pri delu.

Graf - Slovenija l. 2015, odstotek bolniškega staleža - deleži skupin bolezni

Članki za strokovno javnost

Članki s področja zdravja pri delu.

Krogi zdravja

Koncept sodelovanja zaposlenih in kontrole kvalitete v obliki japonskih krogov kvalitete, so v devetdesetih nemci vnesli na področje promocije zdravja na delovnem mestu.

PREBERI

Starajoča se delovna populacija

Večina starejših delavcev lahko ohrani svoje zdravje in telesno zmogljivost, če so zagotovljeni pravi pogoji za delo. Upravljanje starosti na delovnem mestu je kompleksna naloga, ki zahteva usklajeno delovanje vseh deležnikov.

PREBERI

Promocija zdravja v proizvodnji kemikalij

Primer enostavne promocije zdravja v srednje veliki kemični tovarni.

PREBERI

Pridružite se e-novicam

Začnite aktivnosti promocije zdravja s prejemanjem praktičnih in strokovnih e-vsebin. Pričetek je enostaven, samo vnesite vaš e-poštni naslov.