Poškodbe izven dela

Zaradi poškodb izven dela je bilo v letu 2015 izgubljenih 1.810.500 koledarskih dni.

Na prvem mestu po razlogu so poškodbe kolen in gležnjev ter dolgotrajna zdravstvena oskrba, ki sledi taki poškodbi (diagnostika, operacija, rehabilitacija).

Med vzroki so najpogostejše:

  • rekreativne in športne aktivnosti (neprimerna telesna pripravljenost, utrujenost, prevelika teža, neustrezna športna tehnika, izpuščanje ogrevanja in raztezanja, neprimerna oprema, izbira neustreznega športa itn. )
  • delovna opravila v prostem času (neupoštevanje pravil zdravega in varnega dela, slaba telesna pripravljenost, neustrezna oprema, utrujenost itn)

Tveganje za poškodbo povečajo druga prisotna bolezenska stanja. Znana je povezava med boleznimi gibal in povečanim tveganjem za poškodbo, kjer pride do t.i. začaranega kroga. Prizadeta oseba zaradi poškodbe preneha z redno telesno aktivnostjo in prekomerno obremeni zdrave telesne strukture na eni strani, kar povzroči njihovo hitrejšo obrabo. Zaradi telesne neaktivnosti se oseba lahko zredi, kar povzroči dodatne obremenitve in tveganja za zdravje.

Promocija zdravja pri delu na področju obvladovanja in preprečevanja poškodb izven dela zajema:

  • ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih o varnem in zdravem delu ter telesni aktivnosti v prostem času
  • izobraževanja o obvladovanju najpogostejših tveganjih pri aktivnostih izven dela
  • izobraževanja s področja zdravja hrbtenice in gibal
  • izobraževanja s področja zdravega življenjskega sloga
  • strokovni aktivni odmor za zaposlene
  • strokovno vodene delavnice za zdravo hrbtenico in gibala
  • strokovno vodene rekreativne vadbe
  • spodbujanje in omogočanje zdravega življenjskega sloga pri zaposlenih (prihod na delo s kolesom ali peš, zdravi obroki itn.)