Stres in bolniški stalež

Zaradi duševnih in vedenjskih motenj je bilo v letu 2014 izgubljenih skoraj 725.000 koledarskih dni in predstavljajo četrti najpogostejši vzrok bolniškega staleža v Sloveniji.