Izhodišče s cilji

Skupina za zdravje je opravila 5-letno analizo zdravja zaposlenih. Podjetje ima že nekaj let pripravljen načrt za tehnološke izboljšave v proizvodnji, ki ga še ni pričelo izvajati.

Pri ogledu delovne organizacije je bilo ugotovljeno, da nekateri delavci v proizvodnji ne uporabljajo predpisane osebne varovalne opreme (OVO): maske, očala in ščitniki z vezirjem. Laboratorijski delavci ne uporabljajo vseh razpoložljivih tehnoloških pripomočkov za varno delo (nepravilna uporaba digestorijev zaradi zastarele laboratorijske opreme, nedosledna uporaba novejših tehnoloških pripomočkov za lažje in varnejše delo). Iz podatkov o poškodbah pri delu, ki jih zbira služba za varovanje zdravja pri delu, je skupina za zdravje ugotovila, da je bilo zabeleženih nekaj poškodb pri delu, ki bi jih z dosledno uporabo ustrezne OVO lahko preprečili.

 

Skupina za zdravje je izbrala tri področja, v katera bodo usmerili aktivnosti promocije zdravja pri delu:

  1. zmanjšati kumulativno izpostavljenost nevarnim snovem zaposlenih v proizvodnji
  2. zamenjati nevarne snovi z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo
  3. pridobitev certificiranega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001

Skupina za zdravje se bo redno, vsaj enkrat mesečno, sestajala med delovnim časom v prostorih podjetja. Po vsakem sestanku bo koordinator zapisnik skupaj s kratkim povzetkom po elektronski pošti poslal vsem članom skupine in vodstvenemu kadru. Med posameznimi srečanji bodo člani skupine povezani preko različnih načinov komunikacije (telefon, elektronska pošta).