Izhodišče

V gospodarsko razvitih državah sveta ljudje živijo bolje zaradi boljših življenjskih pogojev, boljše prehrane, urejenih higiensko sanitarnih razmer, boljše medicinsko – zdravstvene oskrbe, višje izobrazbe in boljšega ekonomskega položaja. Rezultat tega je podaljševanje (pričakovane) življenjske dobe in vedno večji delež ljudi, starejših od 65 let. Leta 2008 je v Sloveniji ta starostna skupina predstavljala skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi bil delež starejših od 65 let 35% ali celo več. Znatno podaljšanje življenjske dobe v gospodarsko razvitih državah spremlja precejšen upad rodnosti, kar vpliva na vsa področja življenja, še posebno na ekonomsko. Poruši se razmerje med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi prebivalci. Staranje prebivalstva pomeni istočasno tudi staranje delovne sile, kar pomeni, da bo v prihodnje zaposlenih večje število starejših.