Vključevanje specialista medicine dela v aktivnosti promocije zdravja pri delu

Specialist MDPŠ vodstvu delovne organizacije predstavi obstoječe podatke o zdravju zaposlenih ter argumente za pričetek aktivnosti PZD, ki pomagajo vodstvu razumeti koncept PZD, njene koristi za podjetje in za zaposlene.

V okviru projekta APP vam je na voljo brezplačno spletno izobraževanje s področja vključevanja specialista MDPŠ v aktivnosti promocije zdravja pri delu.